“Och som om Vårherre hade avsett att människor skulle leva överallt på jorden, kom de att slå sig ned i bördiga trakter, att slå sig ut till karga områden, att klösa sig fast vid allt magrare kläppar, att hoppa mellan tuvorna i bottenlösa kärr, och bygga sig en stuga ytterst i snön.”1

 

Ytterst i: At the far end of
eller
Ytterst i: Utterly in

Snön - the Snow

At the far end of
or
Utterly in

 

”The Source of Snow
the nearness of Poetry

The Captain of Indians
The cause of Liberty

Mortal particulars
whose shatter we are

A sort of border life

A single group of trees2

 

 

   
       
       
           
   

1 Sara Lidman, Din tjänare hör, En bok för alla, Kungsbacka, 1986, p.9

2 Susan Howe, Singularities, Wesleyan University Press, Middletown, 1990. p.50