does
                                  
skapar                               

maybe just                        

kanske bara                     

one’s to re                        

att re                                 

when be                            

när upp      

at least some 

åtminstone                   

dis                                      

o                                        

obeying op                       

lydande mot                                          

order upon

ordning ovanpå

order make dis

ordning o

order or

ordning eller

many that is

många alltså

orders a multitude which

ordningar en myckenhet vilka

act upon how

agera på hur

haves what how now here comes an

för sig vad hur titta här kommer ett

what

något   

ordered following

ordnat följade

posing and so on

sättande osv